Ota yhteyttä tai pyydä tarjous

Ota yhteyttä

Kaipaako tilasi toimivaa akustiikkaa? Meiltä saat sekä tilasi ehdoilla suunnitellun akustiikkaratkaisun että siihen sopivat tarkasti valitut, laadukkaat akustiikkatuotteet. Ota yhteyttä ja kerro meille projektistasi.

Lähetä sähköpostia

info@akustiikkapalvelut.fi

Akustiikkapalvelut

Yhteydenottolomake

Nimi*
Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite*
Lisätietoa*

x
Ota yhteyttä

Tehdään yhdessä tulevaisuutta!

Vanhan vuoden lopussa ja uuden vuoden alussa ihmiset usein toivottavat toisilleen ”parempaa alkavaa vuotta”. Itse kullekin se ”parempaa” saattaa merkitä vähän eri asioita – riippuu menneestä vuodesta, kokemuksista ja konteksteista, joista asioita katsotaan.
Jos ”parempaa” jää vain hamuamaan tai odottamaan ilman sen määrittelyä tai tavoitteellistamista, sen saavuttaminen tai edes siihen suuntaaminen jäävät veteen piirretyksi viivaksi. Mitä sitten ”parempi” tai ”hyvä” vuosi voisi olla Akustiikkapalveluiden näkökulmasta? Tämän pohtimisessa täytyy tarkastella ja yhdistää oman yrityksemme visio rakentamiskulttuurin, arkkitehtisuunnittelun ja ympäristönäkökulmien konsensukseen ja visioihin sekä tehdä se näkyväksi meille itsellemme ja asiakkaillemme. Näin vuoden loppupuolella tämä tarkastelu on ajankohtainen, jotta tiedämme, miten vuosi on mennyt.

Meille ne arvot, joita olemme systemaattisesti vahvistaneet vuosia, ovat yhä tärkeitä ja toimivat yhä keskeisinä periaatteinamme: ekologisuus, kestävä kehitys, kiertotalouden mahdollistuminen, laadukkuus, toiminnallisuus ja esteettinen toteutus. Näistä emme tingi. Uskomme, että vaimennetuilla ja miellyttävillä työskentely-ympäristöillä vähennetään stressitekijöitä ja saadaan aikaan tuottavaa ja tehokasta työtä, työssäjaksamista ja viihtymistä. Siksi teemme työtämme. Se on meille merkityksellistä.

Suomen arkkitehtiliiton pääsihteeri Arja Lukin toteaa Arkkitehtiuutisissa (6/2022), että hankintojen määräävänä tekijänä tulisi olla hinnan sijasta laatu. Tällä viitataan juuri niihin arvoihin, mitä halutaan saavuttaa – miksi haluan tilata tietyn tuotteen ja mitä haluan sillä saavuttaa? Tämä kysymys ei ole aina helppo, etenkään silloin, jos tuotteiden ominaisuuksia ei tunnisteta kovin laajasti. Yrityksemme tiedostaa akustiikkatuotteiden moninaisuuden. Haluamme myös auttaa asiakkaitamme tiedostamaan ne, ja ohjaamaan hankintoja ennen kaikkea tavoitteiden ja laadun näkökulmista. Meidän tehtävämme on kohdata asiakas ja auttaa häntä kertomaan tarpeistaan ja vastata laadukkailla tuotteillamme niihin.

Toisinaan laadukkaiden hankintojen esteenä on tuotteiden hinta. On kuitenkin hyvä muistaa muutama asia: alle 60000€ hankintoja säätelevät kuntien omat ohjeistukset ja sitä suuremmissa kustannuksissa säätelijänä toimii hankintalaki. Hinnalla on toki ratkaiseva merkitys, mutta täytyy pohtia, mitä hinnalla saa – vastaako tuote tarpeeseen ja laatuvaatimuksiin? Lukin muistuttaa hankintaoikaisun mahdollisuudesta silloin kun hankinnan voittaa selvästi alihinnoitettu tuote. Hankintaoikaisun kautta on onnistuttu usein vastaamaan paremmin niin tarpeeseen kuin laatuun ja vältytty näin todennäköisiltä lisäkustannuksilta, joita kehno tai toimimaton tuote olisi tuonut tullessaan. (Arkkitehtiuutiset 6/2022.)

”Hyvä vuosi” tarkoittaa Akustiikkapalveluille siis korkealaatuisten akustiikkaympäristöjen rakentamista, asiakkaiden tarpeiden kohtaamista ja yleisen hyvinvoinnin lisäämistä työpaikoilla. Nämä ovat aikaa kestäviä tavoitteita, sillä työhyvinvointi (tai opiskeluhyvinvointi), johon voidaan omalta osaltaan vaikuttaa akustisilla ratkaisuilla, kertaantuu ympäristöönsä – hyvinvoiva, jaksava ja voimaantunut ihminen lisää myös ympäristönsä hyvinvointia. Korkealaatuisuus katsoo myös tulevaisuuteen, sillä se pitää Akustiikkapalveluiden arvonäkökulmasta aina sisällään myös tuotteen elinkaaren kestävän kehityksen näkökulmista – haluamme hyödyntää tuotantoprosessissamme esimerkiksi uusiokäyttöisiä raaka-aineita ja myös tiedostaa sen, miten tuotteitamme voi kierrättää niiden elinkaaren päätyttyä. Tai ehkä ei voidakaan puhua elinkaaren päättymisestä vaan sen uudesta noususta – miten tuotteet jatkavat elämäänsä kiertotalouden näkökulmista. Tämä on asia, josta haluamme omalta osaltamme huolehtia ja keventää tilaajan huolta varmistamalla, että tuotteemme tilattuaan hän toimii vastuullisesti. Tästä vastuusta huolehtiminen on meille merkityksellistä, sillä se on tulevaisuuden kannalta merkityksellistä. Tähän huolenpitoomme olemme tänä(kin) vuonna tyytyväisiä – emme ole saavuttaneet ainoastaan akustoivia ja esteettisiä ympäristöjä, vaan myös huomioineet kestävän kehityksen näkökulmat.

Jaa verkostollesiLinkit

Katso akustiikkatuotteet

Myymme tarkasti valittuja, laadukkaita akustiikkatuotteita, jotka tekevät lopputuloksesta ainutlaatuisen ja viihtyisän. Kaikki akustiikkatuotteemme valmistetaan mittatilaustyönä toiveesi ja tilan vaatimukset huomioiden. Näin varmistamme parhaan mahdollisen lopputuloksen sekä akustiikan että visuaalisuuden näkökulmista.

Katso myytävät tuotteet