Ota yhteyttä tai pyydä tarjous

Ota yhteyttä

Kaipaako tilasi toimivaa akustiikkaa? Meiltä saat sekä tilasi ehdoilla suunnitellun akustiikkaratkaisun että siihen sopivat tarkasti valitut, laadukkaat akustiikkatuotteet. Ota yhteyttä ja kerro meille projektistasi.

Lähetä sähköpostia

info@akustiikkapalvelut.fi

Akustiikkapalvelut

Yhteydenottolomake

Nimi*
Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite*
Lisätietoa*

x
Ota yhteyttä

Akustiikkasanasto

Aallonpituus
Tarkoittaa ääniaallon kahden huippukohdan välistä etäisyyttä. Kuultavien äänien aallonpituus on n. 20mm - 20 m.

Absorbentti
Aine, johon ääni ”imeytyy”.

Absorboida
Imeä itseensä, pidättää, sitoa. Esimerkiksi akustoiva materiaali sitoo ääntä itseensä vaimentaen sitä.

Absorptio
Äänen ”imeytyminen” aineeseen.

Absorptioala
Absorptioala on pinnan ala kerrottuna sen absorptiosuhteella (absorpoivan materiaalin pinta-ala × absorptiokerroin). Kun huonetilaan asennetaan 10m2 materiaalia, jonka absorptiosuhde on 0,8 saadaan tuon materiaalin absorptioalaksi 8 m2. Kun tiedetään absorptioala ja huoneen tilavuus voidaan jälkikaiunta-ajan likiarvo laskea Sabinen kaavalla.

Absorptiokerroin, absorptiosuhde
Materiaalin kyky absorpoida eli 'imeä' ääntä. Hyvin ääntä vaimentavan (absorboivan) materiaalin absorptiokerroin on laajalla taajuusalueella suurempi kuin 0,8. Absorptiokertoimen avulla voidaan laskea jälkikaiunta-aikoja.

Absorptioluokka
Ääntä vaimentavat levyt luokitellaan absorptioluokkiin A-E standardin EN ISO 11654 mukaan. Vaimennuskyky mitataan taajuuksilla 200-5000 Hz.

Akustiikka
Ääntä tutkiva fysiikan osa-alue. Äänioppi, käsittää kaikki fysikaaliset ilmiöt, jotka ihminen havaitsee kuuloaistinsa välityksellä. Sana akustiikka polveutuu kreikkalaisesta sanasta "akoustikos" (to do with hearing) ja akouo (kuulla).

Amplitudi
Äänenpaineen huippuarvo ääniaallossa.

Artikulaatioindeksi (AI)
Puheen ymmärrettävyyttä kuvaava akustinen tunnusluku.

Artikulaatioluokka (AC)
Avokonttorin työpisteiden välinen akustinen yksityisyys ilmaistaan artikulaatioluokalla (AC). Artikulaatioluokka voidaan laskea tilassa tapahtuvan äänenvaimenemisen perusteella. Mitä kokeampi AC-lukuarvo on, sitä parempi yksityisyys saavutetaan avotiloissa. Hyvä yksityisyys vaatii vähintään AC-lukuarvoa 180.

Desibeli
Desibeli (dB) on äänenpainetason yksikkö. Äänenpainetason kymmenen desibelin nousu tai lasku aistitaan äänitason kaksinkertaistumisena tai puolittumisena.

Heijastuminen
Ääniaaltorintaman nopea suunnanmuutos sen saavuttaessa rajapinnan.

Huokoiset vaimentimet
Huokoisessa vaimentimessa on pinta, jonka läpi ääniaallot kulkevat. Materiaalin huokoset ovat yhteydessä toisiinsa. Ääni vaimenee materiaalissa sen sisäisen kitkan vaikutuksesta muuttuen lämmöksi. Huokoisia vaimentimia ovat esim. mineraalivillasta, vaahtomuovista ja kankaista valmistetut tuotteet.

Huoneakustiikka
Huoneakustiikka käsittelee äänen käyttäytymistä huonetilassa. Keskeinen huoneakustiikan tunnusluku on jälkikaiunta-aika, joka kuvaa huoneen kaikuisuutta.

Jälkikaiunta-aika
Aika, jona äänenvoimakkuus laskee 60 dB äänilähteen sulkemisesta. Pitkä jälkikaiunta-aika koetaan kaikuisana tilana. Hyvin vaimennetussa tilassa jälkikaiunta-aika on luokkaa 0,4 s. Kaikuisassa tilassa (esim. kirkko) jälkikaiunta-aika voi olla pidempi kuin 10 s. Jälkikaiunta-ajan likiarvo voidaan laskea Sabinen kaavalla.

Melu
Ei toivottu, häiritsevä ääni. Subjektiivinen käsite.

Psykoakustiikka
Tutkii ja tarkastelee yksilön kokemia ääniaistimuksia. Psykoakustiset tuntemukset ovat subjektiivisia, henkilökohtaisia tuntemuksia, joita ääniympäristö herättää kokijassa.

Puheen erotettavuus
Puheen erotettavuus riippuu taustamelutasosta, tilan jälkikaiunta-ajasta ja tilan muodosta.

Rakennusakustiikka
Äänen käyttäytyminen rakennuksissa. Usein rakennusakustiikka käsittelee äänen siirtymistä tilasta toiseen eli ääneneristystä.

Resonanssi
Syntyy äänen heijastuessa kahden vastakkaisen seinän välillä. Resonansseja (seisovia aaltoja, huonemoodeja) syntyy huoneen pituus-, leveys- ja korkeussuunnassa eli päätyseinien välillä, sivuseinien välillä sekä lattian ja katon välillä.

Resonanssiabsorptio
Resonaattorit perustuvat resonanssivärähtelyyn. Resonaattoreita ovat esim. reikäresonaattorit ja kalvoresonaattorit.

Sabinen kaava
Osoittaa jälkikaiunta-ajan (T s), huoneen tilavuuden (V m³) ja absorptioalan (A m²) välisen yhteyden. Jälkikaiunta-ajan (T) likiarvo voidaan laskea Sabinen kaavalla kun tiedetään huoneen absorptioala (A) ja tilavuus (V). Jälkikaiunta-aika saadaan kaavasta T = 0,16 V/A.

Saliakustiikka
Suurien tilojen, kuten konserttisalien akustiikka

Seisovat aallot
Seisovat aallot (eli resonanssit eli huonemoodit) syntyvät äänen heijastuessa kahden vastakkaisen seinän välillä. Niitä syntyy huoneen pituus-, leveys- ja korkeussuunnassa eli päätyseinien välillä, sivuseinien välillä sekä lattian ja katon välillä.

Taajuus eli frekvenssi
Värähtelyn ja siten myös äänen taajuuden yksikkö, joka ilmoittaa värähtelyjen määrän sekunnissa. Taajuuden yksikkö on hertsi (Hz). Mitä suurempi lukuarvo on, sitä korkeampi on ääni, ja pienellä lukuarvolla tarkoitetaan matalaa ääntä (diskantti – basso). Ihmiskorva kuulee äänet, joiden taajuudet ovat alueella 20 - 20000 Hz. Puheäänen taajuus on välillä 125-8000 Hz.

Taustamelu
Häiritsevä, ei-informatiivinen ääni, joka syntyy esimerkiksi tilassa olevista ilmastointilaitteista. Korkea taustamelutaso voi aiheuttaa haitallisia pitkäaikaisvaikutuksia kuten väsymystä, pahoinvointia sekä tehokkuuden ja tuottavuuden alenemista.

Tärykaiku
Nopeasti toistuva kaikuääni. Ilmenee, kun ääniaalto etenee vastakkaisten seinien välillä.

Ääneneristys
Rakenteen kyky estää äänen siirtymisen tilasta toiseen tai sen kulkeutumisen rakenteen läpi.

Äänenpaine
Ääniaaltojen luomaa ilmanpaineen vaihtelua kutsutaan äänenpaineeksi (Lp). Äänenpainetason yksikkö on desibeli (dB). Pienin äänenpainetaso, jonka voimme havaita on kuulokynnys (0 dB). Voimakkaat äänet ylittävät kipukynnyksen ja aiheuttavat kipua (n. 120 dB).

Äänenvaimennus eli äänen absorptio
Äänen absorptio tarkoittaa äänienergian muuttumista toiseksi energiamuodoksi (useimmiten lämmöksi) äänen edetessä väliaineessa. Äänenvaimentimina käytetään materiaaleja ja rakenteita, joilla on kyky muuttaa ääniaaltojen liike-energia toiseen energiamuotoon. Ne parantavat tilan akustiikkaa poistamalla ääniaaltojen heijastumia. Melutaso laskee ja jälkikaiunta-aika lyhenee.

Äänenvaimennusluokka
Äänenvaimennuslevyt luokitellaan absorptioluokkiin A-E standardin EN ISO 11654 mukaan. Mittaus suoritetaan taajuuksilla 200-5000 Hz. Luokan A tuotteilla on paras vaimennuskyky.

Äänenvoimakkuus (Lp)
Äänenpainetason synonyymi. Yksikkönä desibeli (dB). Mitataan eri äänitaajuuksilla.

Ääni
Väliaineessa etenevä värähtely, joka saa aikaan kuulohavainnon.

Linkit

Katso akustiikkatuotteet

Myymme tarkasti valittuja, laadukkaita akustiikkatuotteita, jotka tekevät lopputuloksesta ainutlaatuisen ja viihtyisän. Kaikki akustiikkatuotteemme valmistetaan mittatilaustyönä toiveesi ja tilan vaatimukset huomioiden. Näin varmistamme parhaan mahdollisen lopputuloksen sekä akustiikan että visuaalisuuden näkökulmista.

Katso myytävät tuotteet