Ota yhteyttä tai pyydä tarjous

Soita

+358 400 929 513+358 400 929 513

Lähetä sähköpostia

info@akustiikkapalvelut.fi

Tarjouspyyntölomake

Nimi*
Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite*
Lisätietoa*

x
Ota yhteyttä

Mitä ääni on?

Lyhyesti määriteltynä ääni on väliaineessa etenevää värähtelyä, joka saa aikaan kuulohavainnon.

Ääni on mekaanista aaltoliikettä. Ääni ei etene tyhjiössä vaan ääniaallot tarvitsevat väliaineen. Vä-liaine voi olla missä tahansa olomuodossa, kuten nesteenä, kaasuna, kiinteänä tai plasmana. Kaasuissa ja nesteissä etenee vain pitkittäinen aaltoliike, kiinteissä aineissa esiintyy myös poikittai-sia aaltoja.

Ääni voidaan havaita kuuloaistimuksena, tuntoaistimuksena tai mittaamalla. Ihminen havaitsee ää-nen kuuloelinten kautta aistimalla. Korvat vastaanottavat ääniaallot ja lähettävät ne edelleen aivoi-hin, jossa ne analysoidaan ja tulkitaan.
Ihmisen kuuloalue tavoittaa parhaimmillaan taajuusalueen 16 - 20 000 Hz. Ihmiskorva on kuitenkin herkimmillään taajuusalueella 2000 -6000 Hz ( 2 - 6 kHz), jolle sijoittuvat monet hälytys -ja varoi-tusäänet. Tätä kuulolle optimaalisinta taajuusaluetta kutsutaan preesensalueeksi. Tämän alueen korostaminen ja häiriötekijöiden poistaminen (esim. melun tai kaiun vaimentaminen) parantaa puheen selkeyttä ja toivotun äänen kuulemista. Kuulovamma syntyy tavallisesti aluksi juuri pree-sensalueelle. Ihmisen kuuloalueen alarajaa (20Hz) matalampia ääniä kutsutaan infraääniksi, kuuloalueen ylärajaa (20 kHz) korkeampia ääniä puolestaan ultraääniksi.

Linkit

Katso akustiikkatuotteet

Myymme tarkasti valittuja, laadukkaita akustiikkatuotteita, jotka tekevät lopputuloksesta ainutlaatuisen ja viihtyisän. Kaikki akustiikkatuotteemme valmistetaan mittatilaustyönä toiveesi ja tilan vaatimukset huomioiden. Näin varmistamme parhaan mahdollisen lopputuloksen sekä akustiikan että visuaalisuuden näkökulmista.

Katso myytävät tuotteet